Giới thiệu về KenhHost.Com

Giới thiệu

 Trang chủ / Giới thiệu

KenhHost Network là một sản phẩm thuộc BuiDoi.Net hoạt động vào ngày 01/04/2015. Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi gồm Web Hosting và Reseller Hosting. Server được đặt tại Việt Nam.

Chúng tôi cam kết trang web của bạn luôn trong tình trạng ổn định. Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Nếu bạn cần hỗ trợ, bạn có thể sử dụng hệ thống hỗ tại trung tâm khách hàng, chúng tôi online 24/7/365.

Bạn cần hỗ trợ? Liên hệ với chúng tôi tại Trung tâm hỗ trợ khách hàng.

Copyright © 2015 BuiDoi Group Network. All rights reserved.